Loading...
Woningen 2017-10-06T15:11:33+00:00

Wonen

Woningen afgestemd op de mensen voor wie zij zijn bedoeld.

Wie de afgelopen periode de gelegenheid heeft gehad Nederland te doorkruisen, kan het niet zijn ontgaan dat men de schroom van eenvoud en doelmatigheid van zich heeft afgeworpen. Met name woningen kenmerken zich door uiteenlopende verscheidenheid aan architectuurstijlen en woontypologieën. Daarbij wordt zelfs bij seriematige nieuwbouw voor woningen steeds vaker een individuele benadering nagestreefd.

Het woonhuis blijft als architectonische opgave het meest direct verbonden met de essentie van het vak: het creëren van de wellicht belangrijkste leefomgeving. Als architect kunnen we de problemen van de maatschappij niet oplossen, maar we kunnen wel meedenken, tendensen onderkennen en voorwaarden scheppen.

BBHD architecten streeft er naar om op verschillende ontwerpniveaus, variërend van stedenbouwkundige plannen tot het bepalen van de deurkruk van de woonkamer, te zoeken naar de ideale woonomgeving. Woningen vooral afgestemd op de mensen voor wie zij zijn bedoeld, is bepalend voor de ruimtelijke kwaliteiten en de verschijningsvorm binnen de architectuur die wij nastreven.

Spatter- en Fortuinstraat Wormer 2018-01-03T11:46:30+00:00
Spatter- en Fortuinstraat Wormer BBHD architecten herstructurering appartementen landelijk architectuur dorps bouwen

BBHD architecten

Onze architectuur is veelzijdig, omdat elke opgave andere voorwaarden kent en geen enkele situatie hetzelfde is.